Foram encontrados 365 sinónimos nos 39 grupos
 1. 1
  Significado: klumpig
  orörlig tungfotad styvbent stel spattig tafatt stelbent
 1. 2
  Significado: stelbent
  osmidig byråkratisk enkelspårig stereotyp rigid
  själlös mekanisk robotartad fixerad stel
 2. 3
  Significado: tafatt
  onaturlig klumpig ovig blyg stel
 3. 4
  Significado: strikt
  stram reserverad sluten otillgänglig inbunden opersonlig
  avvisande kylig känslolös kall stel
 4. 5
  Significado: styv
  oböjlig förstelnad orörlig domnad känslolös valen
  livlös död stint glasartad stirrande stel
 1. 6
  Significado: tvungen
  bunden ceremoniös ceremoniell cirklad snirklad
  konventionell officiell uppstyltad ansträngd stel
 2. 7
  Significado: styvbent
  stultande stapplande stel giktbruten stabbig
 3. 8
  Significado: ovänlig
  ohövlig högdragen tillknäppt stel avvisande avspisande reserverad stram
  kärv korthuggen summarisk nedlåtande onådig kritisk snäv
 4. 9
  Significado: sträv
  trög hård stel motig kärv
 5. 10
  Significado: förbehållsam
  tillknäppt dolsk reserverad fåordig fåmäld ordknapp
  ordkarg tystlåten sluten otillgänglig stel inbunden
 6. 11
  Significado: högtidlig
  allvarlig värdig allvarsam långsam
  viktig avmätt stel gravitetisk
 7. 12
  Significado: glasartad
  glasklar genomskinlig vattenklar vitrös
  klar stel glasaktig
 8. 13
  Significado: konventionell
  stel tvungen cirklad kall
  torr opersonlig byråkratisk formell
 9. 14
  Significado: köldskadad
  kyld stel förfrusen
 10. 15
  Significado: ensidig
  förstelnad stel förstockad hårdnackad trångbröstad
  inskränkt rigid oflexibel förbenad
 11. 16
  Significado: avliden
  framliden hänsoven hädangången bortgången fallen stupad ihjälslagen omkommen
  förolyckad lagd på bår framfaren livlös stelnad stel död
 12. 17
  Significado: etikettsbunden
  formell stel kruserlig siratlig cirklad konventionell
  konventionsbunden fjäskig avmätt rituell omständlig ceremoniös
 13. 18
  Significado: formell
  formalistisk formsträng ämbetsmannamässig stelt lagbunden
  osmidig stel dryg byråkratisk
 14. 19
  Significado: ceremoniös
  stel avmätt högtidlig sirlig nödbedd omständlig
  tillgjord falskt blygsam krusande krumbuktande kruserlig
 15. 20
  Significado: pryd
  stel tvungen bunden onaturlig
  slätkammad föga originell konventionell
 16. 21
  Significado: försagd
  förlägen blyg generad dum bakom bortkommen handfallen
  stel träig avig gauche tafflig tafatt
 17. 22
  Significado: stram
  sober sparsmakad korrekt elegant
  stilfull stel strikt
 18. 23
  Significado: barsk
  sträng avvisande butter bister tvär
  vresig stel stram ovänlig sträv
 19. 24
  Significado: regelrätt
  stel strikt bunden schematisk
 20. 25
  Significado: oböjlig
  stel styv stelnad osmidig förstockad
  enkelspårig inflexibel fastlåst rigid
 21. 26
  Significado: rät
  upprätt lodrät vågrät rakväxt spikrak
  stel rank stram rak
 22. 27
  Significado: gammaldags siratlig
  värdig sirlig pimpinett förnumstig ordentlig
  petig överdrivet noggrann pryd stel prudentlig
 23. 28
  Significado: tung
  klumpig lunsig otymplig osmidig stel ograciös oskicklig massiv
  trög långsam drumlig bakvänd tafatt bortkommen ovig
 24. 29
  Significado: ovig
  oböjlig klumpig stel oelastisk osmidig
 25. 30
  Significado: stilla
  vilande slumrande overksam stillastående stel stationär sedentär fast
  statisk immobil förstenad trög tungrodd lamslagen orörlig
 26. 31
  Significado: oindividuell
  neutral standardiserad nivellerad schablonmässig själlös ointresserad oengagerad kall
  uttryckslös formell objektiv banal slätstruken stel opersonlig
 27. 32
  Significado: tillgjord
  tvungen konstlad tillkrånglad sökt affekterad förskruvad konstig artificiell
  chosig maniererad stel uppstyltad forcerad poserande onaturlig
 28. 33
  Significado: utan liv
  färglös innehållslös tom slapp slö
  trög stel kall uttryckslös livlös
 29. 34
  Significado: förlamad
  ur funktion paralyserad stel förstenad lamslagen
 30. 35
  Significado: lytt
  förlamad ofärdig rörelsehindrad slagrörd
  paralyserad domnad stel lam
 31. 36
  Significado: återhållen
  reserverad stel kylig
  formell ceremoniös avmätt
 32. 37
  Significado: konstlad
  krystad ansträngd onaturlig stel tillgjord forcerad
  bunden hämmad krampaktig tryckt besvärad tvungen
 33. 38
  Significado: tråkig
  trist stel livlös träig andefattig
  steril fantasilös blodfattig torr
 34. 39
  Significado: inbunden
  osällskaplig otillgänglig tystlåten reserverad
  tillbakadragen stel kylig tillknäppt

ᐅ Ver todos os sinônimos de stel | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores stel

 • steka
 • steka på galler
 • steka på grill
 • steka under lock
 • stekande
 • stekhet
 • stekhus
 • stekkock
 • steksås
 • stekvändare
 • stel
 • stel av köld
 • stelbent
 • stele
 • stelfrusen
 • stelhet
 • stelna
 • stelna av fasa
 • stelna av köld
 • stelnad
 • stelt