Foram encontrados 85 sinónimos nos 10 grupos
 1. 1
  Significado: i stället
  i gengäld som ersättning å andra sidan ställe
 1. 2
  Significado: i ngns ställe
  läge belägenhet ställning omständighet i ngns kläder situation
  predikament förhållande status tillstånd ställe
 2. 3
  Significado: plats
  rum ort punkt fläck
  lokal lokalitet position ställe
 3. 4
  Significado: stycke
  mening citat passus anföring ställe
 4. 5
  Significado: riktning
  sida kant ända
  väderstreck ställe håll
 1. 6
  Significado: märke
  punkt prick ställe
  plats plätt fläck
 2. 7
  Significado: boning
  vistelseort lägenhet våning appartement residens manbyggnad hemvist hem
  logi hus adress bopålar lya ställe bostad
 3. 8
  Significado: paragraf
  passage passus moment kapitel avsnitt ställe
  stycke del led klausul avdelning punkt
 4. 9
  Significado: ort
  plats ställe växtställe habitat lokal
 5. 10
  Significado: mark
  jordlott grund parcell äga egendom domän ställe
  gård trädgård täppa byggnadsplats avstyckning tomt

Palavras semelhantes a ställe

ᐅ Ver todos os sinônimos de ställe | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores ställe

 • ställa upp sig
 • ställa uppochned
 • ställa utanför
 • ställa vid sidan av
 • ställa vid skampålen
 • ställa öppen fråga
 • ställas inför
 • ställbar
 • ställd
 • ställd utom lagen
 • ställe
 • ställföreträdande
 • ställföreträdare
 • ställning
 • ställningssteg
 • ställningstagande
 • ställvis
 • ställvis avbruten
 • stämd
 • stämd för
 • stämjärn