Foram encontrados 97 sinónimos nos 13 grupos
 1. 1
  Significado: som bekant
  som du vetnaturligtvisvälinte santgivetvisju
 1. 2
  Significado: gott
  vällämpligenlättgärna
 2. 3
  Significado: antagligen
  troligentroligtvisav allt att dömaefter vad jag kan förståtänker jagtror jagsannolikt
  kanskemåhändautan tviveltvivelsutanvälnogförmodligen
 3. 4
  Significado: förmån
  vinstbåtnadnyttagagnrevenyvinningbästaväl
  godoföreträdeförsprångövertagöverhandhandikappfördel
 4. 5
  Significado: alltför
  nästani mesta lageti största laget
  i minsta lagetnågot förväl
 1. 6
  Significado: på rätt sätt
  som sig börriktigträttväl
 2. 7
  Significado: behagligt
  angenämtfintgentiltväl
 3. 8
  Significado: ordentligt
  gedigetomsorgsfulltskickligt
  nogatillräckligtväl
 4. 9
  Significado: just vackert
  välbrajust snyggtvacker
 5. 10
  Significado: helt och fullt
  välalldelesutan vidarefullkomligt
  fullständigtkompletttill fullo
 6. 11
  Significado: minsann
  nogvisstväländå
  sannerligeni sanningallt
 7. 12
  Significado: förmodligen
  antagligenvältroligenförståssannolikttvivelsutan
  utan tvivelotvivelaktigthelt visstförvissosäkertnog
 8. 13
  Significado: lyckligt
  lyckligenutan svårigheterutan missödenväl
  brautmärktförträffligtlycklig

Palavras semelhantes a väl

ᐅ Ver todos os sinônimos de väl | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores väl

 • vägran
 • vägren
 • vägröjande
 • vägröjare
 • vägsträcka
 • vägvisare
 • väja
 • väja undan för
 • väjning
 • väktare
 • väl
 • väl ansedd
 • väl avpassad
 • väl avpassat
 • väl avvägd
 • väl bekomme
 • väl bevandrad i
 • väl bevandrad i litteraturen
 • väl bibehållen
 • väl förankrad
 • väl hemmastadd i litteraturen