Foram encontrados 159 sinónimos nos 17 grupos
 1. 1
  Significado: slå slint
  misslyckas slå fel gå galet svika klicka missa bomma slint
 1. 2
  Significado: hindra
  hämma korsa stäcka gäcka göra missräknad omintetgöra
  vingklippa undertrycka blockera svika frustrera
 2. 3
  Significado: lämna
  överge lämna bakom sig lämna efter sig avgå uppge
  svika ta tillbaka avvika från avstå från frångå
 3. 4
  Significado: vårdslösa
  vanvårda missköta vansköta eftersätta åsidosätta slarva med negligera förbise
  svika underlåta uraktlåta ignorera visa likgiltighet inför nonchalera försumma
 4. 5
  Significado: bryta mot
  förbryta sig synda mot försynda sig förgå sig fara vill
  handla orätt glömma sig överträda svika fela
 1. 6
  Significado: fattas
  felas fela mankera svika
  klicka slå fel saknas fallera
 2. 7
  Significado: inte infinna sig
  frånvara skolka strejka inte inträffa
  inte bli av svika utebli
 3. 8
  Significado: förbryta sig mot
  försynda sig mot icke hålla överträda kränka svika
  synda fela åsidosätta bryta
 4. 9
  Significado: mota
  motverka hindra stjälpa kullkasta omintetgöra
  lägga hinder i vägen för komma på skam svika gäcka korsa
 5. 10
  Significado: inte brinna av
  inte fungera mankera svika strejka krångla misslyckas slå fel
  slå slint gå om intet gå omkull gå i stöpet utebli klicka
 6. 11
  Significado: svikta
  tryta klicka slå fel försvagas
  mankera inte hålla måttet svika
 7. 12
  Significado: bedraga
  narra lura gäcka göra besviken ej uppfylla undandra sig
  rygga föra bakom ljuset komma på skam inte hålla sina löften frustrera svika
 8. 13
  Significado: överge
  lämna i sticket strandsätta förråda prisge
  ge ngn på båten uppge inte längre bry sig om svika
 9. 14
  Significado: tillspilloge
  offra låta gå under svika överge prisge
 10. 15
  Significado: utnyttja
  svika missköta dra otillbörlig fördel av missbruka
 11. 16
  Significado: narra
  lura svika gäcka korsa ngns planer ej motsvara
  ej uppfylla komma på skam överlista dra vid näsan bedraga
 12. 17
  Significado: undandra sig
  undvika hålla sig undan dra sig för försumma smita svika
  rygga skygga skolka avhålla sig från slingra sig undan undandra

ᐅ Ver todos os sinônimos de svika | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores svika

 • svett
 • svettas
 • svettig
 • svibel
 • svicka
 • svickla
 • svid
 • svida
 • svida i själen
 • svidande
 • svika
 • svika fanan
 • svika sin sak
 • svikande
 • sviken
 • sviken förhoppning
 • sviken förväntan
 • sviken illusion
 • sviket hopp
 • sviklig
 • sviklighet