Não foram encontrados resultados para a sua pesquisa

Palavras semelhantes a slutbetala

 1. 1
  Significado: trilskas
  trotsa envisas vara tredsk vara uppstudsig streta emot sätta sig på tvären
  krångla spjärna emot vägra att foga sig slå dövörat till tredskas
 2. 2
  Significado: göra undan
  klara av utföra slutföra
  avsluta verkställa undanstöka
 3. 3
  Significado: kontokurant
  kontoutdrag saldobesked slutuppgörelse uppgörelse (u) avräkning
 4. 4
  Significado: nolla
  slät begåvning genomsnittsmänniska dussinmänniska medioker person medelmåtta
 5. 5
  Significado: nagga i kanten
  minska slita på tära på använda nagga
 6. 6
  Significado: till namnet
  så kallad fiktiv sken- nomen- formal- nominell