Foram encontrados 250 sinónimos nos 22 grupos
 1. 1
  Significado: trött
  sömndruckensömntyngddåsigslömattgäspigtung i huvudetlojlurigomornadsoporössömnig
 1. 2
  Significado: långsam
  makligslölatindolentflegmatisk
  lojtrögsenfärdigsölig
 2. 3
  Significado: slösint
  slötänktenfaldigdum
  stupidoläraktigslö
 3. 4
  Significado: sömnig
  dåsigduvenlurigslak
  matttung i huvudetslö
 4. 5
  Significado: svag
  kraftlöskänslolösslö
 1. 6
  Significado: oskarp
  oslipadtrubbigobtusslö
 2. 7
  Significado: slapp
  lojtrögförsoffadoemottaglig för intryckavtrubbadlikgiltigapatiskhåglös
  passivinaktivoverksamoföretagsamförfäaddorskslö
 3. 8
  Significado: lat
  lojtrögoföretagsammakligslö
  slappsävliglättjefullhåglösindolent
 4. 9
  Significado: likgiltig
  ointresseradslappviljelösslötrögdådlösolustigdeprimerad
  förstämdnedslagenliknöjdapatiskindolentlojhåglös
 5. 10
  Significado: trög
  lojdåsigslöliknöjdsömnigoföretagsamletargiskapatisk
  förslöadsoffliggar-latindolentinsnöadorörligförsoffad
 6. 11
  Significado: matt
  trögmed trög omsättningstillasvagutan efterfrågansvåromsättligolustig
  dödutan livslöfallandenedåtgåendeflau
 7. 12
  Significado: enfaldig
  obegåvadinskränktkorkadtjockskalligfårskalligtjockhuvadklen till förståndettrög
  oläraktigslönarraktigstupiddebiltrångsyntdum
 8. 13
  Significado: stillastående
  ödetomstillatystdödsliklivlösslö
  ointresseradofruktbaronyttigobegagnadonyttjadsterildöd
 9. 14
  Significado: håglös
  svagmedgörligfogligmotståndslöskaraktärslösundergivenlikgiltig
  mekaniskpassivslöslappvagapatiskviljelös
 10. 15
  Significado: sömndrucken
  tröglatlojoverksamhalvsovandeslappförsoffadsömnig
  omornadolustiggäspandeduvenslölättjefulldåsig
 11. 16
  Significado: viljesvag
  håglöspassivlikgiltigslötrögdåsig
  lojlamoföretagsamenergilösapatiskslapp
 12. 17
  Significado: uttryckslös
  matttomlivlösförtorkadlikgiltig
  utan eldutan livapatiskslösjällös
 13. 18
  Significado: overksam
  oföretagsaminitiativlöshåglösinaktivindolentvegetativflegmatisklättjefull
  sysslolöslojslölattamfogligpassiv
 14. 19
  Significado: sysslolös
  lättjefulloföretagsamavvaktandeslöslapp
  lojpassivtrögvegetativoverksam
 15. 20
  Significado: passiv
  håglösslapplojlikgiltigljumouppmärksam
  slötrögtunglammatt
 16. 21
  Significado: utan liv
  färglösinnehållslöstomslappslö
  trögstelkalluttryckslöslivlös
 17. 22
  Significado: lättjefull
  slötrögmakliglojindolentflegmatiskbekvämoföretagsam
  overksamförsoffaddåsigslappsävligdorsklat

Palavras semelhantes a slö

ᐅ Ver todos os sinônimos de slö | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores slö

 • slående olikhet
 • slås bort
 • slås i spillror
 • slås med häpnad
 • slåss
 • slåss för sin sak
 • slått
 • slåttand
 • slåtter
 • slåtteräng
 • slö
 • slöa
 • slödder
 • slöddret
 • slöfock
 • slöhet
 • slöja
 • slöjd
 • slöjda
 • slöjig
 • slöjlik