Foram encontrados 153 sinónimos nos 19 grupos
 1. 1
  Significado: räcka till
  räcka lämpa sig vara lämplig gå an passa vara god nog gagna vara nog för tillfredsställa bestå provet hålla måttet passera duga
 1. 2
  Significado: hålla vakt över
  ha uppsikt över kontrollera ge akt på bespeja bevaka passa sköta vårda
  valla ta hand om vaka över bevara gardera se till vakta
 2. 3
  Significado: bevaka
  övervaka hålla uppsikt över vakta passa
  ge akt på skydda vaka
 3. 4
  Significado: motsvara
  passa höra ihop med harmoniera med korrespondera svara
 4. 5
  Significado: vårda
  ta vård om pyssla om ta hand om se efter se till se om vakta passa
  måna om dra försorg om omhulda behandla fostra vara aktsam om sköta
 1. 6
  Significado: se till
  ombestyra laga ordna sörja för ha ett öga på ta hand om
  utöva tillsyn över se efter sköta om passa övervaka se
 2. 7
  Significado: stämma överens
  passa gå ihop med förlika sig med rimma
 3. 8
  Significado: kläda
  passa anstå pryda
 4. 9
  Significado: passa upp
  tjäna betjäna servera vara i tjänst hos
  hjälpa till omsköta ombesörja passa
 5. 10
  Significado: passa ihop
  matcha para ihop gå väl ihop sammanfoga passa
 6. 11
  Significado: passa för
  gagna tillfredsställa vara på sin plats stämma överens passa
 7. 12
  Significado: passa sig
  vara korrekt vara tillständigt anstå hövas gå an
  gå för sig akta sig se upp passa
 8. 13
  Significado: låta gå vidare
  vidarebefordra skicka vidare passa
 9. 14
  Significado: ha uppsikt över
  övervaka sköta se till
  se efter ha ögonen på passa
 10. 15
  Significado: vara lagom stor
  vara lämplig vara tjänlig sitta bra sitta som gjuten ha rätt storlek vara väl avpassad vara klädsam klä
  vara som skapt för lämpa sig duga konvenera gå an ligga väl till för passa
 11. 16
  Significado: stå på pass
  vakta vänta på lura på passa
 12. 17
  Significado: lämpa sig
  ägna sig foga sig passa
  vara läglig vara lämplig lämpa
 13. 18
  Significado: behaga
  falla på läppen vara i ngns smak passa roa fägna förnöja
  fängsla fånga glädja tillfredsställa attrahera tilltala
 14. 19
  Significado: åligga
  åvila vara ngns plikt komma på ngns lott
  passa anstå tillkomma

ᐅ Ver todos os sinônimos de passa | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores passa

 • parvel
 • parveny
 • parvis uppträdande
 • paryr
 • pas-de-deux
 • pas-de-quatre
 • pascha
 • paskill
 • pasma
 • pass
 • passa
 • passa för
 • passa ihop
 • passa ihop med
 • passa illa
 • passa in
 • passa in i
 • passa på
 • passa på tillfället
 • passa sig
 • passa till