Foram encontrados 90 sinónimos nos 8 grupos
1
Significado: arbete [n]
verk {n}, alster, skrift (u), komposition (u), opus {n}
 1. 2
  Significado: verk [n]
  alster, produkt (u), kreation (u), komposition (u), opus {n}, skapelse (u)
 2. 3
  Significado: tillverkning [n]
  utförande {n}, fabrikat, vara, produkt (u), alster, verk {n}, bok (u), skrift (u), opus {n}, oeuvre, konstverk {n}, arbete {n}
 3. 4
  Significado: konstverk [n]
  tonsättning, tonskapelse, tondikt, musikstycke {n}, opus {n}, alster, verk {n}, melodi (u), bit (u), komposition (u)
 4. 5
  Significado: tryckalster [n]
  skrivalster, handling (u), dokument {n}, akt (u), uppsats (u), bok (u), publikation (u), arbete {n}, verk {n}, opus {n}, avhandling (u), skriptum, häfte {n}, pamflett, skrift (u)
 5. 6
  Significado: resultat [n]
  produkt (u), skapelse (u), alster, utgåva (u), opus {n}, konstverk {n}, bok (u), volym (u), skrift (u), komposition (u), oeuvre, verk {n}
 6. 7
  Significado: skrift [n]
  arbete {n}, verk {n}, opus {n}, alster, avhandling (u), tryck {n}, volym (u), band {n}, foliant, häfte {n}, del (u), lunta, inkunabel, paleotyp, bok (u)
 7. 8
  Significado: drama [n]

Palavras semelhantes a opus

ᐅ Ver todos os sinônimos de opus | Significados e palavras semelhantes