Não foram encontrados resultados para a sua pesquisa

Palavras semelhantes a omskyffla

 1. 1
  Significado: område
  grannskap {n} bygd omgivning (u) nejd distrikt {n} landskap {n} landamäre
  region (u) provins (u) avsnitt {n} del (u) stadsdel terräng (u) trakt (u)
 2. 2
  Significado: svepskäl
  omsvep förevändning (u) ursäkt (u) undvikande svar undskyllan pretext krumbukt slingerbult
  konstgrepp fint (u) krångel {n} kryphål {n} choser tergiversation undanflykt (u)
 3. 3
  Significado: uppskattad
  värderad firad berömd populär omtyckt
  celeber prominent aktad omsvärmad uppburen
 4. 4
  Significado: vardaglig
  alldaglig vanlig trivial banaliserad uttjatad utsliten sliten utnött
  urvattnad uttröskad prosaisk oinspirerad konventionell likgiltig banal
 5. 5
  Significado: ha en viss storlek
  hålla visst mått väga rymma lasta
  bära omspänna mäta
 6. 6
  Significado: närbelägenhet
  grannskap {n} omgivning (u) trakt (u) nejd närhet (u)