Foram encontrados 151 sinónimos nos 21 grupos
 1. 1
  Significado: ryckvis återkommande
  periodisk ojämn klippande glapp skov- stötvis avbruten avbruten intermittent
 1. 2
  Significado: guppig
  gropig stötig ojämn hoppig
 2. 3
  Significado: hackande
  stammande knyckig stapplande avbruten ojämn
  stackaterad stackato stötig knagglig hackig
 3. 4
  Significado: vattrad
  strimmig ojämn fläckig schatterad flammig
 4. 5
  Significado: bugglig
  ojämn tillknycklad intryckt gropig bucklig
 1. 6
  Significado: knölig
  bucklig ojämn gropig kullrig
 2. 7
  Significado: grynig
  smulig sandig granulär granulerad
  ojämn ströpplad kornig
 3. 8
  Significado: småskrovlig
  småknölig nopprig sträv grov
  ojämn narig vårtig knottrig
 4. 9
  Significado: grov
  ojämn raspande rivande skrovlig knottrig raggig
  borstig orakad ohyvlad oslipad sträv
 5. 10
  Significado: knyckig
  ojämn stötig vinglig hackig stackig
  oregelbunden intermittent spasmodisk klonisk ryckig
 6. 11
  Significado: oregelbunden
  ojämn olikformig sned asymmetrisk osymmetrisk
 7. 12
  Significado: hackig
  hoppande ojämn oregelbunden stundvis återkommande föränderlig inkonstant obeständig
  svävande skiftande växlande variabel fluktuerande mutabel ostadig
 8. 13
  Significado: föränderlig
  växlande variabel inkonstant ostadig ojämn hoppig
  ryckig changerande arytmisk intermittent oregelbunden
 9. 14
  Significado: udda
  udda ojämn
 10. 15
  Significado: ostadig
  nyckfull ombytlig föränderlig fluktuerande ojämn
 11. 16
  Significado: naggad
  tandad hakig bucklig skev ojämn
 12. 17
  Significado: knagglig
  gropig skrovlig knölig kullrig knottrig sträv
  stenig oländig backig bergig kuperad ojämn
 13. 18
  Significado: krusad
  upprörd böljande ojämn
 14. 19
  Significado: nervsvag
  överkänslig överspänd exalterad i olag
  obalanserad ojämn ryckig nervös
 15. 20
  Significado: sågad
  tandad skrovlig hackad
  ojämn försedd med skåror naggad
 16. 21
  Significado: kullig
  backig vågformig böljande rullande
  undulerande ojämn oländig kuperad

Palavras semelhantes a ojämn

ᐅ Ver todos os sinônimos de ojämn | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores ojämn

 • ointressant
 • ointressant person
 • ointresserad
 • oinvigd
 • oj da
 • oj då
 • oja sig
 • ojust
 • ojämförbar
 • ojämförlig
 • ojämn
 • ojämn till humöret
 • ojämnhet
 • ojämnt
 • ojämnt antal
 • ojävig
 • ojävig man
 • ok
 • okammad
 • okamratlig
 • okarina