Não foram encontrados resultados para a sua pesquisa

Palavras semelhantes a nedfalla

 1. 1
  Significado: berömd
  ryktbar notabel bekant anmärkningsvärd bemärkt
 2. 2
  Significado: ryktbar
  omtalad celeber ansedd bekant bemärkt famös namnkunnig
  känd omskriven illuster prominent framstående notabel berömd
 3. 3
  Significado: celebritet
  stjärna (u) notabilitet (u) berömdhet (u)
 4. 4
  Significado: betydelsefull
  ansenlig anmärkningsvärd väsentlig försvarlig viktig stor
  avsevärd rikhaltig vidsträckt notabel betydande
 5. 5
  Significado: betydande
  betydelsefull ryktbar namnkunnig illuster celeber framstående notabel
  remarkabel bemärkt storslagen beaktansvärd minnesvärd märklig
 6. 6
  Significado: sänkt
  nedfälld sjunken nere