Foram encontrados 8 sinónimos nos 1 grupos
 1. 1
  Significado: lärosäte
  lärdomssätehögre utbildningsanstaltakademihögskolainstitutvetenskapligt samfundalma materuniversitet

Sinónimos de utbildningsanstalt

Foram encontrados 24 sinónimos nos 2 grupos
 • 1
  Significado: undervisningsanstalt
  skolainstitutlärosätefolkskolaenhetsskolagrundskolaläroverkgymnasium
  högskolauniversitetakademiseminariuminstitutionkonservatoriumutbildningsanstalt
 • 2
  Significado: högskola
  universitetutbildningsanstaltbildningsanstaltinstitutsamfund
  alma matersocietetsällskapakademi

ᐅ Ver todos os sinônimos de högre utbildningsanstalt | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores högre utbildningsanstalt

 • högmod
 • högmodern
 • högmodig
 • högmäld
 • högmässa
 • högmålsbrott
 • högprosa
 • högra hand
 • högre makt
 • högre tjänsteålder
 • högre utbildningsanstalt
 • högre verklighet
 • högre vikt än
 • högre än
 • högrest
 • högröstad
 • högsinnad
 • högsint
 • högsinthet
 • högskola
 • högskole-