Foram encontrados 7 sinónimos nos 1 grupos
 1. 1
  Significado: hävda sig
  göra sig gällandeförsvara sin platsförsvara sin ställninghålla sig väl frammeslåss för sin sakstå på sighävda

Sinónimos de försvara

Foram encontrados 136 sinónimos nos 15 grupos
 • 1
  Significado: kämpa för
  propagera förivra förhålla på
  ta parti förförsvarakämpa
 • 2
  Significado: följa
  låta sig ledas avsluta sig tillkämpa förhälsa såsomge bifallgillagodkänna
  omhuldaomfattavara anhängare avförsvaraerkänna såsomsvära tro åthylla
 • 3
  Significado: hålla på
  försvaraupprätthållahävda
 • 4
  Significado: vakta
  skyddaförsvarabevakabevara
  betäckasäkerställagardera

Sinónimos de ställning

Foram encontrados 180 sinónimos nos 22 grupos
 • 1
  Significado: underlag
  underbyggnadgrundstöttasträvastagställningpostamentfot
  benkonsolstativfästebärbjälkestavstöd
 • 2
  Significado: stöd
  ställställningfot
  grundtripodstativ
 • 3
  Significado: samhällsgrupp
  socialgruppsamhällsklassklasspositionrang
  ställningkastbördadelstånd
 • 4
  Significado: ställ
  stativunderlaganordninghållareräckestomme
  ramskelettfotformställning

Palavras semelhantes a försvara sin ställning

ᐅ Ver todos os sinônimos de försvara sin ställning | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores försvara sin ställning

 • försvaga
 • försvagad
 • försvagande
 • försvagas
 • försvagning
 • försvar
 • försvara
 • försvara med
 • försvara sig
 • försvara sin plats
 • försvara sin ställning
 • försvarare
 • försvarbar
 • försvarlig
 • försvarsfiende
 • försvarslinje
 • försvarslös
 • försvarsmedel
 • försvarsskrift
 • försvarsställning
 • försvarstal