Foram encontrados 7 sinónimos nos 1 grupos
 1. 1
  Significado: hävda sig
  göra sig gällandeförsvara sin platsförsvara sin ställninghålla sig väl frammeslåss för sin sakstå på sighävda

Sinónimos de försvara

Foram encontrados 136 sinónimos nos 15 grupos
 • 1
  Significado: kämpa för
  propagera förivra förhålla på
  ta parti förförsvarakämpa
 • 2
  Significado: följa
  låta sig ledas avsluta sig tillkämpa förhälsa såsomge bifallgillagodkänna
  omhuldaomfattavara anhängare avförsvaraerkänna såsomsvära tro åthylla
 • 3
  Significado: hålla på
  försvaraupprätthållahävda
 • 4
  Significado: vakta
  skyddaförsvarabevakabevara
  betäckasäkerställagardera

Sinónimos de plats

Foram encontrados 116 sinónimos nos 16 grupos
 • 1
  Significado: samhällsställning
  rangståndstatusplatsinflytandebetydenhet
  värdighetbefattninganseendestadiumställning
 • 2
  Significado: arbete
  anställningplatsyrkefack
  sysselsättningverksamhetjobb
 • 3
  Significado: märke
  punktprickställe
  platsplättfläck
 • 4
  Significado: tjänst
  befattningpostanställningplatsämbeteyrkeuppgiftåliggande
  kallnäringsfångvärvtjänsteställningpositionverksamhetsyssla

Palavras semelhantes a försvara sin plats

ᐅ Ver todos os sinônimos de försvara sin plats | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores försvara sin plats

 • försutten möjlighet
 • försvaga
 • försvagad
 • försvagande
 • försvagas
 • försvagning
 • försvar
 • försvara
 • försvara med
 • försvara sig
 • försvara sin plats
 • försvara sin ställning
 • försvarare
 • försvarbar
 • försvarlig
 • försvarsfiende
 • försvarslinje
 • försvarslös
 • försvarsmedel
 • försvarsskrift
 • försvarsställning