Foram encontrados 5 sinónimos nos 1 grupos
 1. 1
  Significado: ta till intäkt
  åberopa som stöddra nytta avmotivera medförsvara medintäkt

Sinónimos de försvara

Foram encontrados 136 sinónimos nos 15 grupos
 • 1
  Significado: kämpa för
  propagera förivra förhålla på
  ta parti förförsvarakämpa
 • 2
  Significado: följa
  låta sig ledas avsluta sig tillkämpa förhälsa såsomge bifallgillagodkänna
  omhuldaomfattavara anhängare avförsvaraerkänna såsomsvära tro åthylla
 • 3
  Significado: hålla på
  försvaraupprätthållahävda
 • 4
  Significado: vakta
  skyddaförsvarabevakabevara
  betäckasäkerställagardera

Sinónimos de med

Foram encontrados 34 sinónimos nos 4 grupos
 • 1
  Significado: iakttagande
  vakenpåpassligobservantaktgivandelyssnandekoncentreradspändpå sin vakt
  inriktad påsom har ögonen med sigandäktigintresseradmedskärptuppmärksam
 • 2
  Significado: och
  jämtemeddärtillytterligaresamt
 • 3
  Significado: för
  proviamedmedelst-ledes
  genomomper
 • 4
  Significado: skena
  jämteinräknatplussamtmed

ᐅ Ver todos os sinônimos de försvara med | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores försvara med

 • försupen
 • försutten
 • försutten möjlighet
 • försvaga
 • försvagad
 • försvagande
 • försvagas
 • försvagning
 • försvar
 • försvara
 • försvara med
 • försvara sig
 • försvara sin plats
 • försvara sin ställning
 • försvarare
 • försvarbar
 • försvarlig
 • försvarsfiende
 • försvarslinje
 • försvarslös
 • försvarsmedel