Foram encontrados 123 sinónimos nos 15 grupos
 1. 1
  Significado: bakdel
  bak ryggslut ända säte stuss rumpa svanskota klinkor svans gump stjärtfena stjärt
 1. 2
  Significado: spets
  ända topp snopp
 2. 3
  Significado: ände
  ända gräns yttersta ändalykt ändpunkt punkt finis final
  slutmål mål omega slutstation utgång resultat slut
 3. 4
  Significado: riktning
  sida kant ända
  väderstreck ställe håll
 4. 5
  Significado: stjärt
  stuss rumpa bakdel bak
  bakända ända gump
 5. 6
  Significado: slutpunkt
  maximum ända stopp slut mål
  barriär mur skrankor hinder gräns
 6. 7
  Significado: tross
  tåg ända kätting förtöjning
 7. 8
  Significado: bak
  bakdel säte stjärt ända
  rumpa gump stuss
 8. 9
  Significado: bit
  stycke återstod rest spillra fragment detalj
  ända stuv flik remsa lapp stump
 9. 10
  Significado: så långt som
  längst helt ända
 10. 11
  Significado: avsluta
  göra slut på sätta punkt för sluta upphöra ända
 11. 12
  Significado: slut
  utgång ändalykt avslutning resultat avgörande fullbordan upplösning avblåsning
  punkt sista stadiet slutstadium undergång finis död ända
 12. 13
  Significado: yttersta punkt
  slutpunkt ändpunkt gräns
  kant spets ända
 13. 14
  Significado: stump
  tamp rep tåg
  lina sladd ända
 14. 15
  Significado: rygg
  baksida bakdel ända stuss stjärt ryggslut
  säte gump rumpa akter sits bak

Palavras semelhantes a ända

ᐅ Ver todos os sinônimos de ända | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores ända

 • ämnesord
 • ämnessven
 • än
 • än det andra
 • än det ena
 • än en gång
 • än i dag
 • än i denna stund
 • än si än så
 • än så länge
 • ända
 • ändad
 • ändalykt
 • ändamål
 • ändamålsenlig
 • ändamålsenlighet
 • ändamålslös
 • ändande
 • ändas
 • ände
 • ändelse