Foram encontrados 14 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: prakt [n]
prål {n}, pompa, glans (u), festivitas, prunk, pukor och trumpeter, elegans (u), härlighet, grandezza, gala (u), parad (u), grannlåt (u), stass (u (informal)), ståt {n}

Palavras semelhantes a pukor och trumpeter

pukor och trumpeter - sinónimos de pukor och trumpeter - palavras em Sueco relacionadas com pukor och trumpeter

Mais ações para pukor och trumpeter