Foram encontrados 10 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: jämvikts- [a]
i jämvikt, i vila, stabil, orörlig, oföränderlig, stillastående {n}, stilla, stagnerad, odynamisk, statisk

Palavras semelhantes a odynamisk

odynamisk - sinónimos de odynamisk - palavras em Sueco relacionadas com odynamisk