Foram encontrados 14 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Sinónimos de klättra

Foram encontrados 8 sinónimos nos 8 grupos

Sinónimos de uppåt

Foram encontrados 4 sinónimos nos 4 grupos

Palavras semelhantes a klättra uppåt

klättra uppåt - sinónimos de klättra uppåt - palavras em Sueco relacionadas com klättra uppåt